Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy Skierniewice
Trofea » Wycena trofeów
                                                                                                                     
                                                                                                               
    Skierniewice, dnia 30.09.2015r.                                                        
W dniach 16 i 17 października 2015 r. odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych na terenie okręgu skierniewickiego w sezonie 2015/2016.  
- 16 października  w godzinach od  0900   do  1500  
- 17 października  w godzinach od  0900   do  1200 
Prosimy o dostarczanie trofeów wraz z prawidłowym opisem zawierającym imię i nazwisko myśliwego, datę odstrzału, nazwę koła i numer obwodu. 
                                                                                                                
Skierniewice, dnia 6 lutego 2014r.

Medalowa ocena trofeów
W dniu 1 lutego br. w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Skierniewicach odbyła się medalowa  
ocena  trofeów  pozyskanych w  skierniewickim okręgu łowieckim.
Wyceny dokonali członkowie Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Myśliwskich.
Medale złote uzyskało 8 parostków rogaczy, srebrne 18 parostków a brązowe 11.
Zdobywcami złotych medali są:
 -  Sławomir Dudziński - KŁ „Struga” Warszawa - 150,20 pkt. wg. CIC
 - Janusz Pisarski - KŁ „Nieborów” Łowicz   - 142,65 pkt. wg. CIC
 - Mariusz Szymczyk - KŁ „Cietrzew” Łódź - 142,43 pkt. wg. CIC
 - Edward Zatorski - KŁ „Orzeł” Sochaczew - Kąty - 140,45 pkt. wg. CIC
 - Jan Strulak - KŁ „Dzik” Nowe Miasto - 137,23 pkt. wg. CIC
 - Ryszard Remiszewski - KŁ „Bzura” Sochaczew - 135,38 pkt. wg. CIC
 - Stanisław Białecki - KŁ „Gospodarz” Borów - 133,53 pkt. wg. CIC
 - Krzysztof Kręcisz - WKŁ „Przyszłość” Sochaczew - 133,48 pkt. wg. CIC
 
Ponadto oceniono:
     -    łopaty daniela, które uzyskały złoty medal - 189 pkt. wg. CIC
     -    oręża dzików - 3 medale srebrne, 1 brązowy
     -    czaszki lisów - 1 medal srebrny, 1 brązowy

                            
 
 
  Skierniewice, 29.10.2012 r.        

W dniach 26 - 27 października 2012 roku odbyła się ocena prawidłowości odstrzału sarn- rogaczy oraz ocena oręży dzików, pozyskanych w roku gospodarczym 2012/2013 na terenie skierniewickiego okręgu łowieckiego. Powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 9/2012 Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach, z dnia 05.10.2012 roku Komisja Oceny w/w trofeów, stwierdziła:

1.      Do oceny przedstawiono łącznie 600 sztuk parostków sarn – rogaczy i 1 oręż dzika.
2.      W czasie oceny niżej wymienione parostki sarn – rogaczy uzyskały:
       - 2 punkty czerwone   -  2  parostki
       - 1 punkt czerwony     - 4  parostki
       - 2 punkty żółte           - 1- ne  parostki
       - 1 punkt żółty             - 8  parostków
       - 1 punkt niebieski      -  8  parostków
       - 1 punkt zielony         -  594 parostki
3.      Do wyceny medalowej zakwalifikowano:
       -  22 sztuki parostków
      -   1 oręż dzika

                       
                               Skierniewice, 19.09.2012


OCENA TROFEÓW
Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach wraz z Komisją Oceny i Wyceny Trofeów informuje, iż ocena trofeów sarn-rogaczy pozyskanych na terenie Okręgu Skierniewickiego odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Skierniewicach, następujących terminach:
- 26 październik 2012r  – w godz. 900-1400
- 27 październik 2012r  – w godz. 900-1200

Skierniewice dn.04.02.2013r
MEDALOWA OCENA TROFEÓW
Dnia 04.02.2013r w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach odbyła się medalowa ocena trofeów pozyskanych przez myśliwych w Skierniewickim Okręgu Łowieckim.

Wycenę przeprowadziła Okręgowa Komisja Oceny i Wyceny Trofeów Myśliwskich pod przewodnictwem mgr inż. leśnika Krzysztofa Durleja - lektora PZŁ.
Do wyceny zakwalifikowano 55 parostków. Przedstawiono do wyceny 45 parostków, z czego przyznano:
Medal Złoty

6 parostków których zdobywcami są koledzy:
- CIESIELSKI Grzegorz - Koło Łowieckie "KSIĘŻAK" w Zdunach - zdobyte parostki uzyskały najwyższą punktacje wg. CIC 147,38pkt.


          
 
- BUCZEK Tadeusz - Koło Łowieckie "WKŁ-WAT" Warszawa
- BRONIAREK Roman - Koło Łowieckie "DZIK" Żyrardów
- KALISIAK Tomasz - Koło Łowieckie "ŻBIK" w Iłowie
- STACHECKI Radosław - Koło Łowieckie "BAŻANT" w Łodzi
- TOMASZEWICZ Paweł - Koło Łowieckie "BRAĆ ŁOWIECKA" w Warszawie
 

Medal Srebrny
11- parostków

Medal brązowy
18 - parostków

Medali nie uzyskało 10 parostków

Ponadto wyceniono na medal:
Brązowy

3 - oręża dzików
1 - czaszkę lisa,
pozyskanego przez kolegę:
- URBAŃSKI Karol z Koła Łowieckiego "WKŁ-WAT" w Warszawie
+19
+25°
+12°
Skierniewice
Niedziela, 17
Poniedziałek   +28° +17°
Wtorek   +28° +14°
Środa   +26° +17°
Czwartek   +28° +13°
Piątek   +24° +13°
Sobota   +23° +11°
©

Licznik odwiedzin
Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Skierniewicach