"; include ("do_menu.php"); echo $tytul_strony; echo"
"; ?>
null) { $plik="./strony/".$page.".php"; $istnieje = file_exists($plik); if (!$istnieje) { echo "Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce."; } else { if($page==news) { include("./strony/$page.php"); } else { include("./strony/$page.php"); } } } else { $page='news'; include("./strony/news.php"); }?>
"; include("kalendarz.php"); echo"

"; echo"

"; echo "
Licznik odwiedzin
"; if(!isset($_SESSION['licznik'])) { include("licznik.php"); $_SESSION['licznik']='licznik'; $file = fopen('licznik.tmp', 'r'); /* otwiera plik */ flock($file, 1); /* blokuje plik */ $ile1 = fgets($file, 100); /* odczytuje wartość */ echo $ile1; flock($file, 3); /* odblokowuje plik */ fclose($file); /* zamyka plik */ } else { $file = fopen('licznik.tmp', 'r'); /* otwiera plik */ flock($file, 1); /* blokuje plik */ $ile1 = fgets($file, 100); /* odczytuje wartość */ echo $ile1; flock($file, 3); /* odblokowuje plik */ fclose($file); /* zamyka plik */ } ?>
Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Skierniewicach