Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy Skierniewice
Aktualności » Ogłoszenia
                                                                                     

                                                                              
Skierniewice, dnia 5 maja 2014r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach informuje, że w dniach 14 - 15 czerwca o godz. 900  odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego w Skierniewicach, ul. św. Stanisława 10 A, kurs na strażnika łowieckiego. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 10 czerwca br.  Koszt kursu wynosi 250 zł.
 

                                                                                                  Skierniewice, dnia 7 marca 2014 r.

Zawiadamia się, iż ocena trofeów jeleni - byków i danieli - byków pozyskanych na terenie skierniewickiego okręgu łowieckiego odbędzie się w dniu
22 marca 2014 roku  w godzinach 800 - 1400
w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach ul. św. Stanisława 10 A
                                                                            
                  Skierniewice, 21 lutego 2014 r.
    
      
 Arkusz inwentaryzacji zwierzyny obowiązujący w Nadleśnictwach w sezonie 2014/2015
      do pobrania poniżej.

     arkusz-inwentaryzacji-zwierzyny.doc

PRZEKAŻ 1 % PODATKU NA FUNDACJĘ KRS 0000319773

FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773) stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status organizacji pożytku publicznego - OPP. Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów łowieckich zwierzyną drobną.
Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, zachęcamy zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku, zebrane fundusze pozwolą realizować cele fundacji.
 

                                                                                                         Skierniewice, 15.01.2014r.

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach informuje, iż otwarcie kursu na
uprawnienia selekcjonera nastąpi w dniu 12 kwietnia br. o godz. 800 w siedzibie ZO PZŁ w

Skierniewicach ul. św. Stanisława 10A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                                            
Skierniewice, 03.01.2014 r.

Informuje się, iż otwarcie kursu podstawowego na uprawnienia do wykonywania polowania nastąpi w dniu  1 lutego (sobota) o godz. 800  w sali wykładowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach ul. św. Stanisława 10 A.
Zapraszamy na kurs osoby, którym roczny okres stażu upływa do dnia 10 marca  br. włącznie.
                                                                                                                         Skierniewice, 01.12.2013r

Informacja
           Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach, zawiadamia, iż Uchwałą Nr 37/2013 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku, została uchwalona wysokość składki członkowskiej na 2014 rok, płaconej na rzecz Zrzeszenia w wysokości:
                       - składka normalna - 290 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) - razem 325 zł
           - składka ulgowa   -    145 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) - razem 180 zł
          
     Termin    wniesienia opłaty składki do Zarządu   Okręgowego   PZŁ upływa  z dniem 
     31 grudnia br. 
 
 

                                                                                          
                                                                                         Skierniewice, 04.10.2013r.

INFORMACJA
 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach informuje, iż kurs na uprawnienia selekcjonera w terminie jesiennym nie odbędzie się z uwagi na małą liczbę chętnych do wzięcia  w nim udziału.
Zapraszamy na kurs wiosną 2014 roku.

                                                                                                            Skierniewice, 16.09.2013r

                                                                                                                                                                                                Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach informuje,   iż ocena trofeów sarny – rogaczy,
            odbędzie się w skierniewickim okręgu łowieckim w dniach:

 
                      - 11 października br. w godzinach od  0900   do  1400
                      - 12 października br. w godzinach od  0900   do  1200
Ocena trofeów odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego w Skierniewicach, ul. św. Stanisława 10A.
 
 
            

 


                                                                                                                                                       
 Skierniewice 16.09.2013r.    
 
    

 
 INFORMACJA
 
 Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach planuje zorganizować na jesieni kurs na uprawnienia selekcjonera. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu ZO PZŁ w Skierniewicach ( tel. 046 833 46 10 lub e-mail
zo.skierniewice@pzlow.pl  w terminie do dnia  30 września br. 
 
Zorganizowanie kursu będzie zależeć od ilości chętnych.
Przewidywany termin kursu:  październik – listopad  2013r.
 
 

                                                                                                                                                                                    Skierniewice, 21.02.2013r.
Kursy w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu w I połowie 2013r.

Kursy w Stacji Badawczej w Czempiniu(1).doc 
                                                                                                                                                                               
      Informuje sie, iż Zarządzeniem nr  2/2013 ZG PZŁ z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdawczości łowieckiej zostały wprowadzone zmiany w drukach sprawozdań.
Nowe druki ŁOW-1 i załączników do ŁOW-1 oraz Instrukcja w spr. sporządzania rocznego sprawozdania 
         z działalności koła łowieckiego ŁOW-1 do pobrania poniżej.

LOW-1 - nowy 2013.doc
LOW-1_instrukcja_nowa 2013.doc
LOW_2013 ankieta o klusownictwie.doc


              
                                                                                                                                                                                              Skierniewice, 21.01.2013 r.
Informuje się, iż Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących uzyskała status organizacji pożytku publicznego i jest w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2012 - nr KRS 0000319773.
Poniżej pisma Zarządu Głównego i Prezesa Fundacji.

Pismo ZG Fundacja
Pismo Prezesa Fundacji
                                                                                   Skierniewice, 16.01.2013r.
                                                    

Zawiadamia się, iż w dniu 8 lutego 2013 roku o godz. 1600odbędzie się szkolenie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych macierzystych kół łowieckich w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach
ul. św. Stanisława 10 A. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.

                                                                                                                      
Zawiadamia się Zarządy Kół Łowieckich, iż w dniu 2 lutego br. w godzinach 800  - 1200odbędzie się wycena medalowa trofeów sarn – rogaczy zakwalifikowanych do wyceny w czasie przeprowadzonej oceny w/w trofeów w dniach 26 – 27 października 2012 roku. Wycena odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach ul. św. Stanisława 10 A. Wycenie podlegają tylko trofea pozyskane w obwodach łowieckich skierniewickiego okręgu łowieckiego.
Prosi się o poinformowanie myśliwych, zainteresowanych wyceną i dostarczenie trofeów do wyceny.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                  r.


         Narada z łowczymi kół łowieckich 
 

 

     

 

      Zawiadamia się Zarządy Kół Łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie na terenie administrowanym przez ZO PZŁ w Skierniewicach, iż w dniu 26 stycznia 2013 roku odbędzie się narada z ŁOWCZYMI tychże kół łowieckich (dotyczy także kół „Stobrawa” w Sochaczewie i „Partyzant” w Żyrardowie ). Narada odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Skierniewicach ul. Św. Stanisława 10 A, o godz. 900. Celem narady będzie podsumowanie działalności łowiecko – hodowlanej w roku 2012 i udzielenie wskazówek i porad do pracy w roku 2013. W trakcie narady zostaną omówione zasady sporządzania „Rocznych Planów Łowieckich” na rok gospodarczy 2013/2014 oraz zasady przeprowadzania inwentaryzacji zwierzyny. W trakcie narady będą wystąpienia: Kierownika Rejonu Hodowlanego, Nadleśniczych, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Hodowlanej, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

       Obecność na naradzie jest obowiązkowa.

 
                                                                                                                            Skierniewice, 03.10.2012r.
 
     W związku ze zbliżającym się okresem polowań zbiorowych, przypomina się Zarządom Kół Łowieckich o obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji przed rozpoczęciem sezonu polowań w okresie jesiennym, następujących gatunków zwierzyny drobnej:
          - zając szarak
          - dziki królik
          - kuropatwa
          - bażant
     Oceny liczebności zająca należy dokonać metodą taksacji pasowej. Szczegóły dotyczące inwentaryzacji i planowania pozysku w/w gatunków zwierzyny są zawarte w „Poradniku zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej”,  wprowadzonym do użytku przez ZG PZŁ i Komisję Hodowlaną NRŁ w 2003 roku. Protokoły z przeprowadzonej inwentaryzacji jesiennej należy przedłożyć w ZO PZŁ wraz z inwentaryzacją wiosenną – 2013r  przy akceptacji Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2013/2014.


                                                                                                                                                                                                                                                          Skierniewice, 02.10.2012r.

Narada z łowczymi kół łowieckich w Nadleśnictwie Skierniewice
                                               

     Zawiadamia się Zarządy Kół Łowieckich, których obwody łowieckie są położone na terenie   administrowanym  przez  Nadleśnictwo  Skierniewice, iż  zgodnie  z   pismem  Zn.spr. ZZ-4-752-32/12 z dnia 25.09.2012 r. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Skierniewice organizuje w dniu 16 października br. o godz. 900  spotkanie (naradę) z ŁOWCZYMI KÓŁ ŁOWIECKICH w siedzibie nadleśnictwa.     Celem spotkania będzie omówienie poziomu występowania szkód łowieckich w uprawach rolnych i leśnych, powstających konfliktów z rolnikami, aktualnego zagęszczenia zwierzyny w poszczególnych obwodach łowieckich oraz ewentualnych korekt rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych.    Każdy łowczy koła winien być przygotowany do dyskusji w w/w tematyce oraz znać wielkość szkód za sezon 2010/2011, 2011/2012 oraz do końca września 2012 roku – powierzchnia zredukowana i wypłacona kwota odszkodowania.   Obecność na spotkaniu (naradzie) jest obowiązkowa.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Skierniewice, 26.09.2012r.

 NOWY ARKUSZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU


 
Zawiadamia się Zarządy Kół Łowieckich, iż Zarządzeniem Nr 9/2012 Zarządu Głównego PZŁ z dnia12.09.2012 roku zostaje wprowadzony z dniem 1 października 2012 roku nowy wzór arkusza oceny prawidłowości odstrzału, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Arkusz oceny wypełnia się oddzielnie dla każdego gatunku podlegającego ocenie oraz oddzielnie dla każdego polowania dewizowego.
W związku z powyższym traci moc Zarządzenie nr 5/2007 ZG PZŁ z dnia 19.09.2007 roku.

Do pobrania:   Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
Skierniewice, 19.09.2012

ZAWODY O „ZŁOTE JABŁKO”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach, oraz Komisja Strzelecka  informuje, iż otwarte Okręgowe Zawody w Strzelectwie Myśliwskim o „ZŁOTE JABŁKO” odbędą się w dniu 29 września 2012r na strzelnicy Myśliwskiej w m. Suchodół. Otwarcie zawodów o godz. 8:15. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zawodach.
Skierniewice, 19.09.2012

 

SKŁADKA NA PZŁ 2013r

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach informuje, iż Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ  nr 27/2012r, wysokość składki członkowskiej na rok 2013 wynosi:

1.      Składka normalna – 282 zł (plus ubezpieczenie 33 zł) – razem 315 zł.

2.      Składka ulgowa – 141 zł (plus ubezpieczenie 33 zł) – razem 174 zł

Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w 2013roku wynosi 846 zł.

Skierniewice, 19.09.2012


OCENA TROFEÓW

Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach wraz z Komisją Oceny i Wyceny Trofeów informuje, iż ocena trofeów sarn-rogaczy pozyskanych na terenie Okręgu Skierniewickiego odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Skierniewicach,  następujących terminach:

- 26 październik br. – w godz. 900-1400

- 27 październik br. – w godz. 900-1200Skierniewice, 19.09.2012


HUBERT 2012r

Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach informuje, iż okręgowa uroczystość Święta Myśliwych – Świętego Huberta odbędzie się w dniu 3 listopada 2012r. Uroczystość rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą-Hubertowską o godz. 8:00 w kościele p.w. Świętego Stanisława w Skierniewicach. Po Mszy Świętej nastąpi wręczenie odznaczeń łowieckich przyznanych przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ, oraz odznaczeń okręgowych.

Udział jednoosobowego pocztu sztandarowego z kół łowieckich jest obowiązkowy. Wymagany jest strój galowy z nakryciem głowy.

 Zaprasza się wszystkich myśliwych i ich rodziny, oraz wszystkich sympatyków łowiectwa.


 

 

+19
+25°
+12°
Skierniewice
Niedziela, 17
Poniedziałek   +28° +17°
Wtorek   +28° +14°
Środa   +26° +17°
Czwartek   +28° +13°
Piątek   +24° +13°
Sobota   +23° +11°
©

Licznik odwiedzin
Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Skierniewicach